MSZA NIEDZIELNA

11.03.18r. godz. 10.00

 1. Ceremoniarz – Grzegorz Ślifirski
 2. Krucyferariusz – Piotr Zawisza
 3. Turyferariusz – Grzegorz Ślifirski
 4. Nawikulariusz – August Koch
 5. Ministrant światła I – Maksymilian Szulc
 6.                                      II – Mikołaj Kosacki
 7. Lektorzy I – August Koch
 8.                   II – Marcin Forysiak
 9.                  III – Marcin Forysiak (Modlitwa Powszechna)
 10. Sygnaturka – Franciszek Szulc
 11. Ministrant księgi (mikrofon) – Piotr Zawisza
 12. Ministrant ołtarza I – Maksymilian Szulc
 13.                                      II – Mikołaj Kosacki

 

Osoby wymienione powyżej powinny stawić się nie później niż o godzinie 9:45.